PRIVACYVERKLARING Enablemi B.V.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Enablemi B.V. Enablemi is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Friesestraatweg 213, 9743 AD te Groningen. Telefonisch kun je ons bereiken op telefoonnummer +31 (0)85 30 11 050 of via mail info@enablemi.com.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het mogelijk dat Enablemi online op verschillende manieren informatie zal gaan verzamelen. Daarnaast kan het nodig zijn dat Enablemi in bepaalde gevallen je gegevens opslaat. Wij gebruiken deze gegevens voor:

De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, relatiebeheer; product- en dienstontwikkeling; het bepalen van strategie en beleid en zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Enablemi, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Enablemi bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Enablemi deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan de eventuele (wettelijke) verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdrachten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Gegevensbeveiliging

Enablemi maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten soms links naar andere websites. Enablemi is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Enablemi vallen.

Inzage

Je mag Enablemi vragen om inzage in de gegevens die zijn opgeslagen. Ook kun je Enablemi verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Voor deze verzoeken, maar ook andere vragen over ons Privacy Beleid willen we je vragen schriftelijk contact met ons op te nemen via mail info@enablemi.com.

 

 

 

 

Contact