Enable C-methode. Project management.

 
 

Projecten uitvoeren

De projecten die we ontwikkelen moeten de stap naar de markt helpen verkleinen. Een goede uitvoering van het project is daarom belangrijk. We richten ons op 3 items die belangrijk zijn voor het slagen van een project.

Cohesion

Zo besteden wij veel aandacht aan het creëren en behouden van cohesie van en tussen projectpartners. Anders gezegd: we zorgen ervoor dat alle kikkers in de kruiwagen blijven tijdens de looptijd van het project. Zodat iedereen vanuit eigen competenties zijn steentje blijft bijdragen.

Compliance

Daarnaast dienen vanzelfsprekend de zaakjes op orde te zijn; de compliance van het project. We verzorgen de projectadministratie, vormen het projectsecretariaat en zorgen ervoor dat verantwoording wordt afgelegd aan financiers.

Communication

De projecten waar wij bij betrokken zijn, mogen gezien worden. Daarom communiceren we in samenspraak met de projectpartners over (tussentijdse) resultaten. We houden ons bezig met het formuleren van de boodschap en het ontwikkelen van de juiste middelen (printed media, video, etc.). Vervolgens verspreiden we deze via verschillende communicatiekanalen aan de juiste doelgroep. We werken hierbij samen met communicatiespecialisten.


''Wij zien projecten als een praktische manier om innovaties en ideeën versneld naar de markt te brengen.''

Contact